Werkzaamheden uitgebreid

Een opsomming van werkzaamheden die ik voor u kan doen:

 • Het verzorgen van uw financiële administratie
  het opzetten van uw administratie, het invoeren van uw administratie op de computer, zoals, alle kasstukken, bankafschriften, inkoop- en verkoopfakturen, afhankelijk van uw btw verplichting, gebeurt dit per maand, per kwartaal of per jaar 
 • Het verzorgen van uw aangifte omzetbelasting
  nadat de administratie is bijgewerkt, reken ik voor u uit wat de te  betalen of terug te ontvangen btw is over de verwerkte periode
 • Het verzorgen van uw loonadministratie
  het maken van loonstroken, loonjournaalposten per gewenste periode, per week, 4 weken of per maand en het verzorgen van de jaaropgaven en verdere handelingen die voortvloeien uit de personeelsadministratie
 • Het verzorgen van uw aangifte loonheffing
  het indienen van de loonheffingen per gewenste periode
 • Het maken van tussentijdse verslagen
  indien u een hypotheek of krediet wilt aanvragen, vragen deze financiële instanties vaak om een tussentijds verslag
 • Het maken van een jaarverslag
  nadat het kalenderjaar om is, maak ik een boekwerk waarin staat wat uw omzet en winst over het betreffende jaar is geweest, dit boekwerk is nodig om uiteindeljk uw aangifte inkomstenbelasting in te kunnen vullen
 • Het maken van een prognose
  net als een tussentijds verslag, willen financiële instanties ook een vooruitblik van uw onderneming om in te kunnen schatten hoe stabiel uw bedrijf blijft om een lening aan te kunnen gaan
 • Het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting
  na het maken van een jaarverslag kan ik de aangifte inkomstenbelasting voor u invullen alsmede van uw eventuele partner. Tevens kan ik vooraf belastingteruggaaf voor u regelen of zelfs een voorlopige aanslag en toeslagen
 • Het maken van bezwaarschriften voor de belastingdienst
  indien er fouten zijn gemaakt bij de opgelegde aanslagen, van omzetbelasting, loonheffing, inkomstenbelasting, zorg verzekeringswet of toeslagen

Mocht er iets niet tussenstaan waarvan u wilt weten of ik dat ook kan verzorgen, neem dan contact met mij op.