Privacy

Privacyverklaring AVG
(Volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Contactgegevens

AKO Tilburg
Hasseltstraat 48
5046 LM  Tilburg
013-5431223
06-18496701 
Turn on JavaScript!
wTurn on JavaScript!
KvK-nr 18035005

 

1.   Persoonsgegevens die verwerkt worden:

      AKO Tilburg verwerkt de volgende persoonsgegevens door opdrachtgever verstrekt t.b.v.uitvoering van de
      opgedragen werkzaamheden:
      -   Naw-gegevens van de opdrachtgever en indien van toepassing van partner en inwonende kinderen tot
          18 jaar
      -   Telefoonnummers, zowel privé als zakelijk
      -   E-mailadressen zowel privé als zakelijk
      -   BSN-nummer van de opdrachtgever en indien van toepassing van partner en inwonende kinderen tot
          18 jaar, alsmede geboortedatum
      -   Kamer van Koophandel-nummer
      -   BTW-nummer
      -   Inloggegevens indien nodig, zoals DigiD, of van de Belastingdienst
      -   Medische gegevens welke noodzakelijk zijn om de zorgkosten te kunnen berekenen
      -   Indien opdrachtgever personeel heeft alle benodigde gegevens van personeel ten behoeve van het goed
          uit kunnen voeren van de loonadministratie
      -   Loonbelasting-nummer


2.   Doeleinden en grondslagen voor de verwerking:

      Doel:
      Uitvoering van de mondelinge overeenkomst die ingaat op het moment dat de opdrachtgever de gegevens
      daadwerkelijk verstrekt.
      Grondslagen:
      -   Toestemming
      -   Uitvoering van een overeenkomst
      -   Wettelijke verplichting

      Het niet verstrekken van de benodigde gegevens kan uitvoering van de overeenkomst met AKO Tilburg
      belemmeren of onmogelijk maken.
      Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan noodzakelijk voor de overeenkomst
      (bv wel met de Belastingdienst).

3.   Duur van de opslag:

      De gegevens van de opdrachtgever worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking van de
      doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
      -   Bedrijfsgegevens, zoals administratie- en belastinggegevens, worden volgens wettelijke verplichting 7 jaar
          bewaard.
      -   Particuliere administratie- en belastinggegevens worden volgens wettelijke verplichting 5 jaar bewaard.

      Indien opdrachtgever zijn overeenkomst beëindigt, worden de digitale en/of papieren gegevens
      overgedragen aan desbetreffende opdrachtgever en worden de persoonsgegevens zoals genoemd
      in 1 verwijderd.

4.   Recht op inzage, rectificatie of het verwijderen van
      persoonsgegevens:

     
Op verzoek heeft de opdrachtgever inzage in zijn/haar door AKO Tilburg verwerkte persoonsgegevens.
      Eventueel onjuiste gegevens kunnen worden aangepast of verwijderd.

5.   Recht op klacht deponeren bij de Autoriteit
      Persoonsbeveiliging:

     
Heeft u een klacht over het gebruik van persoonsgegevens door AKO Tilburg, dan kunt u dit melden bij de
      Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Opgemaakt, 2 mei 2018.


AKO Tilburg gebruikt géén cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wel gebruiken wij software waarmee uw computer wordt herkend bij een volgend bezoek aan onze website. Dit stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. 
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van AKO Tilburg, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.