Faktuureisen per 1 januari 2013

Nieuwe faktuureisen per 1 januari 2013:

 • Naam, adres en woonplaats van uw eigen bedrijf
 • Naam, adres en woonplaats van de afnemer
 • BTW nr van uw eigen bedrijf
 • BTW nr van afnemer indien dit een bedrijf uit de EU is
 • Vermelden dat het een ICL levering betreft om het 0% tarief te mogen toepassen
 • BTW ne van afnemer indien BTW verlegd is
 • Vermelden dat  BTW verlegd is om het 0% tarief te morgen toepassen
 • KvK nummer
 • Uw bankrekeningnummer
 • Faktuurnummer moet opvolgende nummers hebben
 • Faktuurdatum
 • Er moet de datum van levering of gewerkte periode vermeld worden
 • Duidelijke omschrijving van de werkzaamheden of leveringen met aantallen en indien van toepassing eenheidsprijs exclusief BTW
 • Totale prijs exclusief BTW
 • Toegepast BTW % met bedrag
 • Het totaalbedrag inclusief BTW
 • De betalingstermijn
 • De faktuur moet binnen 15 dagen na levering of gedane arbeid verstuurd zijn.

Vooruitlopende zal ik alvast melden dat vanaf 2014 uw IBAN bankrekeningnummer op de faktuur vermeld moet worden, dus mocht u nieuw papier bestellen houdt daar ook alvast rekening mee.

 

 

 

 

 

Publicatie: 21 december 2012